Στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ» υλοποιήθηκαν:

Η ανάπτυξη της παρούσας διαδικτυακής εφαρμογής samosfood για την υποστήριξη της αναζήτησης και ανάκτησης υλικού: Στη διαδικτυακή εφαρμογή  έχει αναρτηθεί περιεχόμενο σχετικά με τις παραδοσιακές συνταγές και ο χρήστης μπορεί να τις δει κατηγοριοποιημένες αλλά και να αναζητήσει το περιεχόμενο που επιθυμεί.

Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση παραδοσιακών πιάτων: Ψηφιοποιήθηκαν τριδιάστατα 43 φαγητά και γλυκά για τις ανάγκες της εφαρμογής. Τα 3D μοντέλα εμφανίζονται στον χρήστη όταν σκανάρονται οι κάρτες επαυξημένης πραγματικότητας.

Ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας τριδιάστατης παρουσίασης παραδοσιακών φαγητών: το κινητό βλέπει έναν ΑR MARKER επαυξημένης πραγματικότητας που αντιστοιχεί σε ένα παραδοσιακό πιάτο και εμφανίζει το τριδιάστατο ψηφιοποιημένο μοντέλο του συγκεκριμένου πιάτου μπροστά στο χρήστη σαν να ήταν το πραγματικό. Γύρω από το πιάτο επαυξάνονται πλήκτρα με  δυνατότητες εμφάνισης πληροφοριών γι’ αυτό το πιάτο, όπως η συνταγή, τα υλικά, βίντεο με την Παρασκευή του, κλπ.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας: Τα παιχνίδια αποτελούν εναλλακτικό τρόπο για να μαθαίνουν οι επισκέπτες να αναγνωρίζουν τα τοπικά προϊόντα, να μάθουν για τις τοπικές παραδοσιακές συνταγές και τεχνικές μαγειρέματος. Ο χρήστης σε μια τριδιάσταστη κουζίνα, καλείται να μαγειρέψει μία συνταγή επιλέγοντας τα υλικά και τα αντίστοιχα μαγειρικά σκεύη και όλα αυτά με την σωστή σειρά σύμφωνα με τη συνταγή.

Ανάπτυξη λεξικού όρων, θησαυρού και οντολογίας: Αναπτύχθηκε σύστημα καταχώρησης των φαγητών, διαδρομών, γεγονότων και σημείων ενδιαφέροντος της Σάμου που τεκμηριώθηκαν στο έργο, το οποίο υποστηρίζει τη συσχέτιση των όρων της βάσης μεταξύ τους, την καταχώρηση εννοιών και όρων και τη συσχέτιση μεταξύ τους. Η εφαρμογή περιλαμβάνει και μηχανισμούς αναζήτησης όρων και εννοιών καθώς και την προσθήκη νέων.


Επικοινωνήστε μαζί μας

-------------------------------------------------------------------------------

  •  Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού & Άθλησης, Δήμος Ανατολικής Σάμου

  • 2273350141/50117

  • info@samosfood.gr


40+

ΦΑΓΗΤΑ

 6

ΓΛΥΚΑ

 7

ΠΟΤΑ

                            

North Aegean Operational Progamme  2014-2020

With co-financing of Greece and the European Union

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Samosfood
Back To Top